Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine ipd.), vsebovane na spletnih straneh www.kgn-novinc.si, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del izdelka oz. ga želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo administratorje na info@kgn-novinc.si

Ogledovanje vsebin spletnih strani www.kgn-novinc.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Lastniki strani www.kgn-novinc.si si pridržujejo pravico spremeniti pogoje, ki bodo spremenjeni objavljeni na www.kgn-novinc.si.

Podjetje KGN d.o.o. si pridržuje pravico onemogočiti dostop do svoje spletne strani zaradi tehničnih ali drugih težav. Podjetje ni odgovorno za povrnitev morebitne škode in stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja ali nedelovanja spletne strani. Podjetje ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnost vsebin, objavljenih na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljene vsebine.

Podjetje ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletnih strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito svoje opreme pred dostopom do in uporabo spletne strani.